Contoh Prosa Fiksi Jawa

DADI ALA  AMARGA SEMANGKA

 

Ing alas ana kewan jenenge Semut. Semut kuwi kewan sing ora nduwe nanging nduweni bebuden kang becik, andhap asor, lan lembah manah. Ing sawijining dina, Semut lan Gajah ketemu Pak Gagak.

Pak Gagak       : “Tulung….. tulung… tulung….’’

Semut              : “Wonten menapa pak ?’’

Pak Gagak       : “Wuluku iki rusak lan metu getihe amarga menungsa, tulungana aku, Aku wedi…’’

Semut              : “Enggih Pak Gagak. Gajah, ayo ditulungi Pak Gagak iki…’’

Gajah               : “La iyo wegah aku….. Males ahh….’’

 

Semut ngobati wulune Pak Gagak nganti mari. Bareng wis mari, Pak Gagak menehi semangka marang semut banjur lunga. Semut nangis sesenggukan, amarga dheweke wis nganggep Pak Gagak kuwi kaya bapake dhewe. Semut kuwi pancen ora tau ngrasakake nduwe Bapak amarga seko cilik bapake wis seda. Dheweke banjur mikir apa gunane semangka iki, kamangka Pak Gagak ngerti yen dheweke ora seneng semangka. Semut ora ngira yen bakal nyampar semangka kuwi mau ngantii tiba. Jebule isine semangka kuwi awujud emas.

Semut dadi wong sugih lan watake dadi gemedhe, serakah, medhit, lan seneng umuk. Amarga watake kuwi mau, kabeh kewan ora gelem kekancan karo Semut, kejaba Tikus karo Manuk. Arepa Semut kuwi wong sugih nanging medhit banget. Menawa ana wong ora nduwe sing njaluk beras, ora diwenehe.Semut kuwi ya seneng umuk. Wektu kuwi dheweke ketemu Pak Gagak. Pak Gagak nyapa Semut, nanging Semut malah ngomong nek ora kenal Pak Gagak.

Semut tau ngajak balapan Keong. Keong gelem melu balapan kuwi, nanging syarate keong sing milih papan kanggo balapan kuwi mau. Keong pancen akeh akale. Papane ana ing kali sing nduwure akeh wit-witane, supaya Semut ora bisa mlayu banter. Semut sikile lara amarga keneng wit-witan, beda karo Keong, Keong nglewati nggon banyu lan bisa dadi juarane.

Ing sawijining dina, Manuk gawe roti isine kacang. Dheweke banjur menehake rotine kuwi mau marang Semut lan Tikus,

Manuk             : “Aku mau gawe roti isi kacang, sing bungkus abang iki kanggo Semut,  sing bungkus ijo kanggo Tikus.’’

Semut              : “Kok mung sitik?”

Tikus               : “Kudune yen mung diwenehi kuwi banjur ditampa wae.”

Manuk             : “Ya wis, yen ngono  rotiku iki kanggo kowe wae, ana ing omah aku bisa gawe meneh. Rotiku enak opo ora?”

Tikus               : “Ueenak tenan…”

 

Dina kuwi dina Minggu, ana rasulan ana ing desa. Tikus lan Manuk menyang omahe Semut ngajak nonton rasulan, Semut lagi nangis ana ing kamar amarga jerawaten. Tikus lan Manuk kelingan, Semut jerawaten amarga kakehan mangan roti isi kacang. Tikus lan Manuk ngguyu nyekakak, dheweke banjur gawe jamu kanggo ngobati jerawate Semut.

Sawise kuwi, Semut ora seneng umuk lan ora serakah maneh. Mula, dheweke njaluk pangapura menyang kabeh kewan, lan dadi nduwe kanca akeh.

Semut              : “Aku njaluk pangapura ya kanca-kanca, aku saiki rumangsa yen sing tak tindakake kuwi salah.”

Kanca-kanca   : “O ya..”

Pak Gagak       : “Ya. prayogane semangkane kuwi kanggo tumindak sing becik wae.”

Semut              : “Manuk, maturnuwun ya, amarga rotimu aku dadi sadar.”

Kabeh Kewan : “Hahahaha….”

Saiki kabeh kewan ana ing alas urip mulya lan makmur.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s